AYAS YBA 200 YUVARLAK KANAL TİPİ AKSİYEL ASPİRATÖR

AYAS YBA 200 YUVARLAK KANAL TİPİ AKSİYEL ASPİRATÖR

525,82 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 515,30 ₺ KDV Dahil
AYAS YBA 250 YUVARLAK KANAL TİPİ AKSİYEL ASPİRATÖR

AYAS YBA 250 YUVARLAK KANAL TİPİ AKSİYEL ASPİRATÖR

652,32 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 639,27 ₺ KDV Dahil
AYAS YBA 315 YUVARLAK KANAL TİPİ AKSİYEL ASPİRATÖR

AYAS YBA 315 YUVARLAK KANAL TİPİ AKSİYEL ASPİRATÖR

771,67 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 756,24 ₺ KDV Dahil
AYAS YBA 355 YUVARLAK KANAL TİPİ AKSİYEL ASPİRATÖR

AYAS YBA 355 YUVARLAK KANAL TİPİ AKSİYEL ASPİRATÖR

865,39 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 848,08 ₺ KDV Dahil
AYAS YKA 100 B YUVARLAK KANAL TİPİ FAN

AYAS YKA 100 B YUVARLAK KANAL TİPİ FAN

552,68 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 541,63 ₺ KDV Dahil
AYAS YKA 125 B YUVARLAK KANAL TİPİ FAN

AYAS YKA 125 B YUVARLAK KANAL TİPİ FAN

597,98 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 586,02 ₺ KDV Dahil
AYAS YKA 150 B YUVARLAK KANAL TİPİ FAN

AYAS YKA 150 B YUVARLAK KANAL TİPİ FAN

628,23 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 615,67 ₺ KDV Dahil
AYAS YKA 160 B YUVARLAK KANAL TİPİ FAN

AYAS YKA 160 B YUVARLAK KANAL TİPİ FAN

637,69 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 624,94 ₺ KDV Dahil
AYAS YKA 200 B YUVARLAK KANAL TİPİ FAN

AYAS YKA 200 B YUVARLAK KANAL TİPİ FAN

915,62 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 897,31 ₺ KDV Dahil
AYAS YKA 250 B YUVARLAK KANAL TİPİ FAN

AYAS YKA 250 B YUVARLAK KANAL TİPİ FAN

1.009,49 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 989,30 ₺ KDV Dahil
AYAS YKA 315 B YUVARLAK KANAL TİPİ FAN

AYAS YKA 315 B YUVARLAK KANAL TİPİ FAN

1.197,48 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 1.173,53 ₺ KDV Dahil
AYAS OBRA 140 TEK EMİŞLİ RADYAL SALYANGOZ FAN

AYAS OBRA 140 TEK EMİŞLİ RADYAL SALYANGOZ FAN

1.232,65 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 1.208,00 ₺ KDV Dahil
AYAS OBR 200 SALYANGOZ FAN

AYAS OBR 200 SALYANGOZ FAN

1.391,99 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 1.364,15 ₺ KDV Dahil
AYAS OÇES ÇİFT EMİŞLİ RADYAL SALYANGOZ FAN

AYAS OÇES ÇİFT EMİŞLİ RADYAL SALYANGOZ FAN

1.437,70 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 1.408,95 ₺ KDV Dahil
AYAS ÇES ÇİFT EMİŞLİ RADYAL SALYANGOZ FAN

AYAS ÇES ÇİFT EMİŞLİ RADYAL SALYANGOZ FAN

1.402,52 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 1.374,47 ₺ KDV Dahil
AYAS SGF-120E 2K SAC GÖVDELİ RADYAL SALYANGOZ FAN

AYAS SGF-120E 2K SAC GÖVDELİ RADYAL SALYANGOZ FAN

536,71 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 525,98 ₺ KDV Dahil
AYAS SGF-140E 2K SAC GÖVDELİ RADYAL SALYANGOZ FAN

AYAS SGF-140E 2K SAC GÖVDELİ RADYAL SALYANGOZ FAN

670,70 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 657,29 ₺ KDV Dahil
AYAS SGF-160E 2K SAC GÖVDELİ RADYAL SALYANGOZ FAN

AYAS SGF-160E 2K SAC GÖVDELİ RADYAL SALYANGOZ FAN

776,22 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 760,70 ₺ KDV Dahil
AYAS AGF-120E 2K ALÜMİNYUM RADYAL SALYANGOZ FAN

AYAS AGF-120E 2K ALÜMİNYUM RADYAL SALYANGOZ FAN

553,13 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 542,07 ₺ KDV Dahil
AYAS AGF-140E 2K ALÜMİNYUM RADYAL SALYANGOZ FAN

AYAS AGF-140E 2K ALÜMİNYUM RADYAL SALYANGOZ FAN

651,20 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 638,18 ₺ KDV Dahil
AYAS AGF-160E 2K ALÜMİNYUM RADYAL SALYANGOZ FAN

AYAS AGF-160E 2K ALÜMİNYUM RADYAL SALYANGOZ FAN

783,44 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 767,77 ₺ KDV Dahil
AYAS DRAF-200 2K M SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR

AYAS DRAF-200 2K M SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR

545,30 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 534,39 ₺ KDV Dahil
AYAS DRAF-250 2K M SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR

AYAS DRAF-250 2K M SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR

641,27 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 628,44 ₺ KDV Dahil
AYAS DRAF-300 2K M SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR

AYAS DRAF-300 2K M SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR

777,69 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (2%) 762,14 ₺ KDV Dahil
eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır